Budget Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw verhoogd

Het budget voor de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) is verhoogd van 12,5 miljoen euro naar 27 miljoen euro, zo heeft minister Adema bekendgemaakt in de Staatscourant. De subsidie is bedoeld voor de aanleg van warmtenetten in de glastuinbouw. De onrendabele top van het project mag niet lager zijn dan 25% van de subsidiabele kosten. Aanvragen van de subsidie is mogelijk tot en met 30 augustus 2024.

In de berekening van de onrendabele top zat een onduidelijkheid over de minimale aansluitcapaciteit. In de tabel van de regeling was opgenomen dat de minimale aansluitcapaciteit 0,3 MW/ha is. Op dit punt is een aanpassing gedaan aan de toelichting van de regeling. Meer info is te vinden in de Staatscourant en op de website van RVO.

Meer nieuws