Blad- en bloemtemperatuurmeting bij gerbera met dubbele schermen

Sinds begin Januari worden de blad-, bloem-, kaslucht- en schermtemperaturen gemonitord bij de gerberatelers Holstein Flowers en Zuijderwijk & Witzier. Doel is meer inzicht in de afzonderlijke temperaturen te krijgen in de nachten om zo eventuele risico’s voor natslag te detecteren.

Met behulp van warmtebeeldcamera’s zijn we in staat om de temperatuur per plantonderdeel apart te meten. Het onderzoek en de analyse is nog in volle gang, maar de eerste resultaten laten zien dat in een aantal nachten gedurende de eerste twee weken van maart de bloemtemperatuur bij Holstein Flowers gedurende de nacht 0 tot maximaal 0.5 °C graden kouder kan zijn dan de bladtemperatuur.

Over het algemeen was de bladtemperatuur zo’n 1 tot 1.5oC graden kouder dan de luchttemperatuur. Bij Zuijderwijk schommelde de bloemtemperatuur tussen 0.2°C kouder en 0.2°C warmer dan de blad- en bladtemperatuur was zo’n 0.5 - 1.0°C lager dan de luchttemperatuur. Bij beide telers was de bloem- en bladtemperatuur bijna altijd minimaal 0.5°C boven de dauwpuntstemperatuur van de lucht, wat betekent dat op deze plek geen natslag opgetreden is.

Gedeeltelijk geslote schermen
De bloemen worden kouder dan het blad omdat ze boven het blad uitsteken en uitstralen naar het koudere scherm. Beide telers hadden hun twee schermen gedeeltelijk gesloten. Bij een of twee geopende schermen zou de bloemtemperatuur nog lager zijn geweest. Met de uitstralingsapp kan de impact van de schermen op planttemperatuur gedetailleerd worden bekeken.

Verschillen
Waar de verschillen tussen bloem- en bladtemperatuur bij beide telers vandaan komt is nog onbekend. Deze verschillen zouden eventueel verklaard kunnen worden door verschillen in het ontvochtigingssysteem. Door de circulatiecapaciteit bij Zuijderwijk & Witzier zou de luchtsnelheid in de kas hoger kunnen zijn, waardoor de warmteoverdracht tussen bloem en lucht hoger is. Hierdoor ligt de bloem- en planttemperatuur dichter bij de luchttemperatuur.

De verschillen tussen lucht, blad en bloem zijn erg belangrijke kengetallen om natslag in de praktijk te kunnen voorkomen. De bloem- en bladtemperatuur moet namelijk hoger liggen dan de dauwpuntstemperatuur van de lucht. Natuurlijk moet er dan wel rekening gehouden worden met de nauwkeurigheid van de temperatuur/RV sensoren en met het feit dat er slechts op 1 plek gemeten wordt.

Wageningen University and Research, Business Unit Glastuinbouw volgt samen met Inno-Agro en Flori Consult Group de teelt bij Holstein Flowers en Zuijderwijk & Witzier intensief zodat het maximale rendement uit hun systemen gehaald wordt met als doel de kwaliteit van de gerbera’s verder te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

Meer nieuws