Biomassa: beschikbaarheid, betaalbaarheid en de toekomst

Er gebeurt er veel op het gebied van biomassa: van succesvolle projecten tot stijgende kosten. Op 6 december vindt een bijeenkomst plaats van de studiegroep Bio-energie; voor en door glastuinders. Er wordt een bezoek gebracht aan de nieuwe houtvergasser-WKK van Kwekerij Baas. Deze installatie is beter regelbaar dan een reguliere houtstookinstallatie.

Drie onderwerpen staan op het programma:

 • Businesscase van houtstook
 • Beschikbaarheid van houtige biomassa
 • Laagwaardige biomassa

In een recente studie van Probos is aangegeven dat de beschikbaarheid van biomassa erg onder druk staat. Maar klopt dit beeld wel? Paul van Hooijdonk van Comgoed Biomassa legt uit. Daarnaast zal BlueTerra ingaan op de verwachtingen van de SDE+ 2019 en wordt de stijging van de afvalstoffenheffing ten behoeve van asafvoer behandeld. Tot slot vertelt BTG / TechnipFMC hun visie over de kansen voor Pyrolyse-olie uit laagwaardige biomassa zoals bermgras. Pyrolyse-olie is een duurzame en energiedichte brandstof met potentie voor de glastuinbouw.

Programma
12.00 uur Inloop met uitgebreide lunch
12.30 uur Presentaties:

 • Intro, kennismaking en welkom (Jeroen Larrivee, BlueTerra)
 • Rondvraag ondernemers, o.a.
  • Updates projecten
  • Afvalstoffenheffing / asafvoerkosten
 • Stand van zaken Kas als Energiebron 2019 (Dennis Medema, LTO Glaskracht)
 • Vooruitzichten subsidieregelingen 2019 (Jeroen Larrivee, BlueTerra)

13.30 uur Pauze
14.00 uur Beschikbaarheid van houtige biomassa (Paul van Hooijdonk, Comgoed Biomassa)
14.30 uur Kansen voor pyrolyse-olie in de glastuinbouw (BTG / TechnipFMC)
15.00 uur Houtvergasser en cascade van twee ketels + rondleiding (Jarno Baas, Kwekerij Baas)

Locatie
Kwekerij Baas: Enserweg 4, Ens

Aanmelden
In verband met de lunch, ontvangen wij graag uw aanmelding via: jeroen.larrivee@blueterra.nl

Studiegroep Bio-energie
De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor telers met een bio-energie-installatie of die daar interesse in hebben. Dit kan gaan om een houtketel of (co)vergister en telers die hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 afnemen. De Studiegroep wordt vanuit het programma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van LNV door BlueTerra en de telers georganiseerd.

Meer nieuws