Bijeenkomst: Solitaire bedrijven in Limburg op weg naar fossielvrij

Welke ontwikkelingen stellen glastuinbouwondernemers die solitair zijn gevestigd in staat om de weg naar fossielvrij in te slaan? Die vraag stond medio september centraal tijdens een bijeenkomst van Limburgse telers in Venlo-Blerick. Daar gaven de energiespecialisten van Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron een uiteenzetting over de actuele stand van zaken met betrekking to de energietransitie.

De organisatie van de bijeenkomst was in handen van Annemie Hermans (regiocoördinator Limburg) en bedstuurslid Jean Aerts van Glastuinbouw Nederland. De presentaties werden verzorgd door de energiespecialisten: Alexander Formsma, Dennis Medema en Robert Solleveld.
Alexander Formsma ging allereerst in op de actualiteit met betrekking tot het energieconvenant. Aansluitend volgden twee aparte sessies voor elk twintig deelnemende ondernemers. Daarin zoomde Dennis Medema nader in op de stand van zaken rond de CO2-voorziening en behandelde Robert Solleveld het onderwerp 'op weg naar fossielvrij'.

Bezorgd en afwachtend
"Mijn boodschap aan telers is steevast: ga ermee aan de slag, want vroeg of laat moeten we toch richting fossielvrij", zo zegt Robert Solleveld in een reactie op de bijeenkomst. Dat telers - ook tijdens de bijeenkomst in Limburg - een afwachtende houding aannemen, vindt hij begrijpelijk. "Kijk alleen maar naar de actualiteit van de hoge gasprijzen. Bij Glastuinbouw Nederland staat de telefoon momenteel roodgloeiend vanwege bezorgde ondernemers. Dat is begrijpelijk. Vanwege de vele aandacht in de media voor klimaatverandering en energietransitie leeft fossielvrij ook bij telers meer dan ooit, anderzijds heeft het momenteel nauwelijks prioriteit vanwege de zorgelijke situatie van dit moment. Bedrijven zitten nu in een overlevingsstrijd en hebben daardoor minder oog en aandacht voor de langere termijn."
Dat neemt volgens Robert Solleveld niet weg dat telers die solitair zijn gevestigd en wel aan de slag willen, zich kunnen laten informeren over de specifieke mogelijkheden richting fossielvrij telen op hun bedrijf. "Wij pakken het vervolgtraject dan op."

Meer nieuws