Bereid uw aanvraag voor de subsidie Marktintroductie energie-innovaties nu voor

Wilt u investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen? De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) is er voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden hiervan die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. U kunt uw aanvraag nu alvast voorbereiden en invullen. Vanaf 1 april tot en met 12 april 2019 om 17.00 uur kunt u aanvragen.

Marktintroductie energie-innovatie (MEI)
De MEI-regeling is een onderdeel van het actie- en innovatieprogramma Kas als Energiebron, waarmee invulling gegeven wordt aan de CO2-doelstelling voor de glastuinbouw uit de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw. De regeling ondersteunt ook de uitvoering van de LNV-visie.

Beschikbaar budget
De MEI-regeling geeft subsidie op de meer-investering in innovatieve energiezuinige kassen of innovatieve energiesystemen voor kassen. Het moet gaan om innovaties die nog maar net op de markt zijn gebracht. De aanvragen worden gerangschikt op een aantal criteria, waaronder verlaging CO2 uitstoot, de bijdrage aan kennisontwikkeling en het perspectief op navolging. Het minimum subsidiebedrag per deelnemer is € 125.000 en de subsidie is maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag. Mkb-ondernemers krijgen maximaal 40% subsidie. Grote bedrijven krijgen in sommige gevallen voor een duurzaam energieproject 40%, anders 30%. Het budget voor deze openstelling is € 5 miljoen.

Formulier eerder invullen
Wilt u uw aanvraag nu al voorbereiden? U kunt het aanvraagformulier alvast invullen. Uw aanvraag kunt u voor 1 april nog niet naar ons versturen. Zorg ervoor dat u tussen 1 april en 12 april 2019, uiterlijk 17.00 uur, opnieuw inlogt in het formulier en uw aanvraag verstuurt.

Gecombineerde opgave eerst doen
Een van de voorwaarden voor deze subsidie is dat u de Gecombineerde opgave van 2019 heeft gedaan. In de Gecombineerde opgave doet u de emissieaangifte CO2 voor 2018. Zorg ervoor dat u de opgave heeft verstuurd voordat u de subsidie aanvraagt.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer nieuws