Belichting tomaat laat tijdens zomer geen effect zien

Vereijken kwekerijen heeft op een van hun bedrijven 60 µmol/m2.s LED lampen tussen het tomatengewas gehangen. Dit is een toevoeging op de 165 µmol/m2.s SON-T lampen boven het gewas. Normaliter wordt bij tomaat na begin mei niet meer belicht. De meeropbrengst aan tomaten is te laag om de elektriciteitskosten te dekken. Omdat LED lampen op een efficiëntere wijze PAR produceren dan SON-T, heeft Vereijken getest of het gebruik van de tussenbelichting ook in de vroege zomerperiode (week 18-27) zinvol kan zijn.

Een bijkomend voordeel hierbij zou zijn dat de tussenbelichting zou kunnen dienen als een soort groeibuisverwarming. Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘Begeleiden en monitoring energie-innovaties in de praktijk’ van het programma Kas als Energiebron.

Bij deze test zijn twee paden onbelicht gebleven en zijn de productie, het afvalpercentage en het vruchtgewicht in deze paden apart gemeten. Uit de metingen bleek dat het ene onbelichte pad iets minder productie gaf en het andere onbelichte pad iets meer. Tussen week 19 en 28 gaven de belichte paden gemiddeld 1% minder productie dan de onbelichte paden, terwijl deze in die periode 6% meer PAR (zonlicht + lampen) hebben ontvangen. De meerwaarde van het belichten in de vroege zomerperiode is hiermee niet aangetoond, terwijl het extra belichten wel ± 0,60 €/m2 aan elektriciteit heeft gekost.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws

EHG-regeling 16 oktober open

Na de recente goedkeuring door de Europese Commissie van de verlenging van de EHG-regeling is de regeling nu ook gepubliceerd en de openstelling voor...

Lees meer