Belichte paprikateelt naar de zomer: productie ligt op koers

Bas Oudshoorn (Delphy)

In het derde jaar van de belichtingsproef paprika is een van de uitdagingen om het gewas vitaal de zomer in te laten gaan. Tijdens het vorige seizoen is dit niet gelukt. Het gewas vertoonde veel chlorose en korte internodiën. Dat zorgde voor een weinig vitaal ogend gewas. Na het belichtingsseizoen daalde het gemiddelde vruchtgewicht flink en dit herstelde zich niet meer. Dit seizoen is er voor een ander hoofdras gekozen, wordt er onder full LED geteeld en was het streven om met een iets lager etmaal te telen in de winter.

Dit heeft geresulteerd in een gewas met voldoende strekking en de telers in de BCO beoordelen het gewas de laatste weken als sterk en vitaal, dat goed de zomer door zou moeten kunnen. Een aantal weken terug is de etmaalstrategie verder aangepast en streven de onderzoekers etmalen na die ook worden gerealiseerd in de onbelichte teelt.

Op koers
De cijfers bevestigen het bovenstaande beeld. De lengte van de internodiën is met gemiddeld 5,6 cm anderhalf keer langer dan vorig jaar. Ook lijkt het er op dat het gemiddelde vruchtgewicht op niveau blijft. Het is zelfs nog wat gestegen ten opzichte van een aantal weken terug. Momenteel wordt er een vruchtgewicht gerealiseerd van gemiddeld 220 gram. Vorig jaar was dit het moment waarop het vruchtgewicht begon te dalen en was het vruchtgewicht onder de 200 gram. Ook de zetting en plantbelasting van de laatste weken liggen hoger dan vorig jaar. De zetting is gemiddeld 1 vrucht per m² hoger en de plantbelasting is de laatste weken 39 vruchten per m². Dat is 7 per m² vruchten meer ten opzichte van vorig jaar. De cumulatieve productie ligt met 28.2 kg/m2 iets achter op de prognose, maar ligt nog steeds op koers voor een eindproductie van ten minste 43 kg/m2.

Ruimte voor verbetering
De wateropname werd vorig jaar in de winter als laag beschouwd. Daar is dit jaar geen verbetering in gekomen. De watergift lag zelf 0,3 liter per dag lager. Daar tegenover is de opname van nutriënten wel verbeterd doordat er een hogere EC is gehanteerd. Desalniettemin zouden de onderzoekers de wateropname/verdamping op een hoger niveau willen hebben. Er zijn metingen verricht aan de huidmondjesgeleidbaarheid en deze is erg laag gebleken in de winter. Door deze te verbeteren zal de verdamping toenemen en daarmee ook de voedingsopname. Proeven uitgevoerd door Plant Lighting hebben laten zien dat dit mogelijk is door een breder lichtspectrum toe te passen en de daglengte te verkorten. Het bredere spectrum in combinatie met een kortere daglengte resulteerde ook een in hogere productie. Er is dus nog ruimte voor verbetering. De effecten daarvan in een jaarrondteelt worden volgend seizoen getoetst.

Reductie warmtegebruik
De positieve stappen in de gewasontwikkeling gaan dit jaar samen met een verdere reductie van het warmtegebruik. Momenteel is er 15,8m³/m² gebruikt , een reductie van 30% ten opzichte van vorig jaar op dit moment. Doordat er alleen LED-belichting is gebruikt, kon er zowel tijdens de dag als tijdens de nacht intensief worden geschermd. Het stroomverbruik voor de belichting ligt nu op 230 kWh.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en is gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, Het ministerie van LNV, de gewascoöperatie Paprika, Sakata, Enza Zaden, Rijk Zwaan, Syngenta, Signify , Ludvig Svensson en Nivola.

Meer nieuws