Basiscursus Het Nieuwe Telen begin november weer van start

De basiscursus Het Nieuwe Telen gaat op 3 november weer van start. Tijdens de acht cursusbijeenkomsten maken de deelnemers kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leren ze hoe dit op hun eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken.

De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van HNT. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met CO2 door minder te ventileren.

Resultaat
De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Met dit begrip blijkt het in veel gevallen mogelijk om meer te isoleren met energieschermen en is minder warmte nodig voor de teelt. Wel is voorzichtigheid geboden bij het toepassen van de veranderingen en daarom is de onderlinge uitwisseling van ervaringen in de cursusgroep van groot belang. In het filmpje hiernaast vertellen telers die eerder de cursus volgden over hun ervaringen.

Samenstelling groepen
De basisprincipes van HNT zijn gelijk voor alle teelten, groente- en sierteelt. Daarom bestaat een cursusgroep uit telers en teeltspecialisten van diverse gewassen. Ervaring van eerdere cursussen leert dat het vaak verhelderend is om te ervaren hoe de teelt en het klimaat in een ander gewas wordt gestuurd.

Meer informatie over de start van de basiscursus (waaronder de data van de bijeenkomsten), maar ook over andere cursussen op gebied van Het Nieuwe Telen, is te vinden in de agenda op de website van Kas als Energiebron.

Meer nieuws