Autonoom telen: wat is het eigenlijk?

Woensdag 25 mei vond een kennissessie rondom de laatste ontwikkelingen en de lopende projecten van het autonoom telen plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland in samenwerking met Wageningen University Research Business Unit Glastuinbouw. Het onderwerp autonoom telen leeft, maar het is ook lastig om goed te omschrijven wat het precies inhoudt. Ieder bedrijf is er op zijn eigen manier mee bezig en er worden veel stappen gezet.

Na de discussies werd een update gegeven over de Autonomus Greenhouse Challenge die momenteel gehouden wordt door de Wageningen UR.Glastuibouw. Hierbij werkt een aantal teams aan de ideale autonome strategie. Wat opviel was de samenstelling van de teams (geen enkel Nederlands team) en dat die strategieën uiteen lopen. Spannend en leuk om te volgen wie uiteindelijk de beste strategie heeft. Op 1 juli vindt een bijeenkomst plaats waarbij de resultaten worden gedeeld. Aanmelden voor die bijeenkomst kan hier.

De komende periode worden meer van dit soort bijeenkomsten georganiseerd.

Meer nieuws