All-electric Freesia in Kas2030: goede productie en kwaliteit

Arca Kromwijk (WUR)

In de fossielvrije demo Kas2030 is in de laatste winterteelt (20 oktober 2020 - april 2021) een goede productie en kwaliteit freesia gerealiseerd. Doel van Kas2030 is een fossielvrije en emissiearme teelt met een duurzame gewasbescherming te realiseren. Oftewel: geen CO2 uitstoot, volledige recirculatie en zonder chemische middelen. In deze winterteelt is een andere teeltstrategie toegepast dan in vorige winter.

In de eerste winter is 16 uur/dag belicht met 200 µmol/m2/s LED belichting bij een hogere teelttemperatuur om de teelt te intensiveren. In de afgelopen winter is een lage stooktemperatuur (8°C) en een energiezuinige belichtingsstrategie toegepast, waarbij de lichtsom vanaf het begin van de teelt geleidelijk is opgebouwd tot maximaal 11,5 mol/m2/dag (inclusief natuurlijk licht) tijdens de uitgroei en oogst van de bloemtakken. Hiermee is het aantal belichtingsuren bijna gehalveerd, was de gemiddelde etmaaltemperatuur 5° C lager en werd de teeltduur bijna 3 weken langer.

Ontvochtiging met ramen
Vanwege de lage teelttemperatuur was de ontvochtiging met de LBK minder effectief en is vooral met ramen ontvochtigd. Er was nauwelijks warmtevraag, met uitzondering van de vorstweek in februari. Om verlies van CO2 door de open ramen te verminderen, is de dosering begrensd op 600 ppm met een maximale doseersnelheid van 25 kg/uur/ha bij een raamopening van meer dan 25%. Hierdoor is het CO2 verbruik van deze winterteelt uitgekomen op 5 kg/m2. De plagen zijn, op één bespuiting na, helemaal biologisch onder controle gehouden. Door de lage kastemperatuur konden de natuurlijke vijanden de snelle ontwikkeling van de koude tolerante bladluis (Aulacorthum solani) in januari onvoldoende bijhouden en is chemisch ingegrepen. Na uitzetten van galmuggen (poppen eerst bij hoge temperatuur laten uitkomen) en Aphidoletes larven (op graanluis) is de luis daarna wel voldoende onder controle gebleven. Door lekken in het teeltsysteem is het niet gelukt om drain te recirculeren. Voor de volgende teelt is het systeem aangepast om wel volledig te kunnen recirculeren.

De bij dit project betrokken onderzoekers van Wageningen Universiuty & Research zijn: Frank Kempkes, Ada Leman, Gert Vletter en Arca Kromwijk.

 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door: Kas als Energiebron en het Ministerie van LNV.

Meer nieuws