Alfons Slaman: 'Gewas kan hoge etmaaltemperaturen aan'

Alfons Slaman uit Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) teelt op 4 hectare gele paprika’s. De warmte voor zijn kas betrekt hij van zijn buurman die rozen teelt, CO2 wordt geleverd door OCAP aangevuld door ketel CO2. Slaman begeleidt dit jaar de paprikaproef Pieken zonder Pieken in de 2 SaveEnergykas bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. Daarnaast volgt hij met een aantal collega’s de basiscursus Het Nieuwe Telen bij Peter Geelen. Slaman vertelt over zijn bevindingen.

Voorgaande jaren volgde ik de proeven met een energiezuinige paprikateelt bij WUR Glastuinbouw en Delphy meer op afstand. Dit jaar begeleid ik de proef met collega’s intensief, elke twee weken. Het kost wat tijd, maar je wordt er nooit dommer van.

Late zaaidatum
De zaaidatum in de proefkas is helaas wat later dan gebruikelijk is in de praktijk. Dit maakt het vergelijken van de productie wat lastiger. Anderzijds geeft de latere zaaidatum wel een indruk van wat mogelijk is. Dit jaar waren de prijzen in april niet hoog en dan is het wel prettig als je door de late start een paar kuub gas kunt besparen.

Hoge etmaaltemperaturen mogelijk
Wat mij het meeste verbaasd heeft in de proef, is dat het mogelijk is om met hoge etmaal temperaturen een goed gewas neer te zetten zonder dat het extra energie kost. En bij hoge temperaturen met meer gesloten ramen kun je wel beter CO2 benutten.

Ontvochtiging en minimum bui
Een ander verschil met de praktijk is het gebruik van ontvochtiging. Dankzij het gebruik daarvan is er geen minimum buis nodig. Op mijn eigen bedrijf heb ik ook al stappen gezet de afgelopen jaren: met het tweede beweegbare energiescherm en veel minder vaak een hoge minimum buis. Dit sluit ook aan bij wat we in de cursus leren: aanjagen van de plant met een hoge buis is niet nodig, zorgen dat de plant gewoon blijft verdampen is al genoeg. Ook met gesloten schermen kun je voldoende vocht afvoeren. De condensatie tegen het extra koude glas door de hogere isolatie zorgt voor afvoer van het vocht. De bandjes en gaatjes in de doeken kunnen die afvoer meestal bijhouden.

Goede productie en kwaliteit
Belangrijk is dat de nieuwe teeltwijze niet ten koste gaat van productie of kwaliteit. Met wat we tot nu toe zien, zowel in de proef als in de praktijk, gaat het toepassen van de basisprincipes van Het Nieuwe Telen prima samen met een goede productie en kwaliteit. Wel zagen we de laatste keer wat Ca stip op de vruchten. Dit is echter niet verontrustend en komt in de praktijk bij dit ras (Maranello) wel vaker voor.

Meer onderzoek plant mechanismen
In de cursus leren we veel hoe het kasklimaat nog beter kan. Interessante vraag is vervolgens: wat merkt de plant daarvan en kan de plant er mee doen? We kunnen nog veel leren en meer onderzoek doen om die mechanismen te achterhalen. Ik denk dat dan zal blijken dat er nog genoeg teelt optimalisatie mogelijk is. Met een lager energieverbruik.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws