Academisch jaar Tomaat nadert ontknoping: belangrijke effecten zijn ontdekt

Peter Geelen

In juni eindigt het eerste academisch jaar voor een groep tomatentelers. Tijdens de bijeenkomsten van de Academy Tomaat wordt de verbinding gelegd tussen de praktijk van alledag en de ervaringen in de proef waar een fossielvrije teelt onderzocht wordt. Onderdeel van de proef is de toepassing van 280 µmol topbelichting met LED. Voor een aantal deelnemers reden om aan te sluiten bij groep. De effecten hiervan zijn door de deelnemers onderzocht door simulaties met de uitstralingsmonitor.

De groep kwam tot de conclusie dat de verschillen met SON-T belichting veel verder reiken dan alleen het spectrum. Belangrijke effecten zijn ontdekt in netto straling, temperatuurprofiel, energie-efficiëntie in combinatie met verwarming en schermen, verdampingsverschillen en dus nutriënten opname en transport. Lichtverdeling horizontaal maar met name ook verticaal in het gewas hangt ook weer nauw samen met bladdichtheid, stengeldichtheid, internodiën-lengte enzovoort. Hierdoor ontstaan verschillen in het temperatuurprofiel, dat weer gevolgen heeft voor afrijpingssnelheid en lichtbenutting. Met andere woorden een andere manier van belichten heeft vergaande gevolgen en vereist een geïntegreerde aanpak.

Programma voor en door deelnemers
Zoals het academici betaamt, bevragen deelnemers elkaar. Hierdoor ontstaat een levendige discussie en een programma waarin de vragen van de deelnemers leidend zijn. Voorbeelden van vragen die de revue passeren zijn:

  • Heeft een plant een geheugen;
  • Hou ik het gewas beter in balans door op donkere dagen de temperatuur te verlagen, of moet ik juist doorstoken om de afrijping te bevorderen;
  • Hoe creëer ik een klimaat voor de meeste strekking;
  • Hoe kan ik het scherm optimaal inzetten bij sterk wisselend weer;
  • Kun je een plant trainen om zijn verdampingssnelheid te verhogen;
  • Wat is het effect van de hoogte van het enthalpie verschil in de kas en buiten;
  • De zin en onzin van het sturen op het absoluut vochtgehalte van de kaslucht;
  • Plantvorm sturen op basis van de waterbalans of de assimilatenbalans.

Dashbord maakt monitoring eenvoudig
Bovenstaande onderwerpen worden uitgewerkt aan de hand van de drie kasbalansen en drie plantbalansen, de basis van het teeltconcept Plant Empowerment dat de basis vormt van Het Nieuwe Telen. Deze balansen worden bij de deelnemers en in de proef gemonitord en inzichtelijk gemaakt door middel van dashborden in LetsGrow. Door naar objectieve data te kijken wordt de discussie verdiept en het inzicht vergroot.

Planmatig en plantmatig telen
Om de leercurve nog sneller te verkorten, wordt zowel in de proef als door de deelnemers een teeltplan gemaakt. Dit plan dient als spiegel voor het verloop van de teelt en biedt handvatten om de teelt consistent uit te voeren en te monitoren op basis van data. Het dashbord dient hierbij als ondersteuning om op een eenvoudige manier overzicht te houden. Maar ook om het inzicht te vergroten met als doel beter te kunnen anticiperen, de teelt te vergelijken en de strategie te verbeteren en om nieuwe collega’s sneller in te werken.

De weg naar een duurzame fossielvrije toekomst
Telers die zich verder willen verdiepen, kunnen zich aanmelden voor een volgende cursus van de Academy: Kas als Energiebron. Voor meer verdieping kunnen telers en teeltspecialisten ook de digitale kantinebijeenkomst versnelling van de leercurve terugkijken. Dan kan via deze link: Webinars HNT terugkijken: Kas als Energiebron. Wie hier meer over wil lezen kan de Nederlandse uitgave van het boek Plant Empowerment bestellen in de webshop : Plant Empowerment de basisprincipes - Plant Empowerment.

Meer nieuws