Aardwarmte belangrijk onderdeel van fossielvrije glastuinbouw

De bedrijven in het gebied de Vogelaer in Honselersdijk benutten al meer dan 80% van de warmte die gewonnen wordt in de aardwarmteput die sinds 2017 in bedrijf is. En het aardwarmteproject Nature’s Heat in Kwintsheul en het bijbehorende warmtenet verwarmt nu al 64 ha kassen. Aardwarmte biedt een oplossing naar een fossielvrije glastuinbouw. Initiatiefnemers Henry Janssen (Vogelear) en Paul van Schie (Nature’s Heat) vertelden tijdens een pitch op het Fossielvrij Plaza van Kas als Energiebron tijdens Horticontact in Gorinchem over hun ervaringen met de projecten.

Vogelaer
Henry Janssen (Fachjan) kweekt grote tropische planten voor dierentuinen, zwembaden en winkelcentra. Met zes andere aandeelhouders is hij initiatiefnemer van het aardwarmteproject Vogelaer. Janssen: “Tegenvaller was de lange aanloopperiode met voorbereidingen die noodzakelijk bleek. Hiervoor was meer dan twee jaar nodig. Tot nu toe draait de bron en het bijbehorende warmtenet naar wens en er is al 13,5 miljoen kuub aardgas bespaard.” In de toekomst hoopt Janssen dat er nog een bron gerealiseerd kan worden zodat het huidige aantal van veertien afnemers kan worden uitgebreid. Voor het invullen van de piekvraag is nu nog aardgas nodig, in de toekomst kan dit hopelijk worden ingevuld met groen gas.

Nature’s Heat
Tomatenteler Paul van Schie is initiatiefnemer van het aardwarmteproject Nature’s Heat. Samen met acht andere telers is hij eigenaar van de aardwarmtebron. Van Schie: “De bron produceert naar verwachting in het eerste jaar. Ik ben druk bezig met het optimaliseren van de aanvullende warmtebronnen via de WKK’s en ketels op de deelnemende bedrijven. De aardwarmte wordt vooral ingezet als basislast het jaar rond.” Van Schie vertelt dat het enige nadeel is dat hij hierdoor minder tijd over heeft voor zijn andere passie: het telen van tomaten. Maar dat goed wordt opgevangen door zijn broer Cock van Schien en neef Wesley van Schie.

Meer nieuws