Oplossingsrichtingen energiegebruik BiJo

Beschrijving

In dit project worden mogellijkheden tot reductie van het elektra verbruik van de gesloten kas installaties bij BiJo aangedragen.

Resultaten

WUR Glastuinbouw inventariseerde bij BiJo waar in de gesloten kas kan worden bespaard op het elektriciteitsverbruik en hoe kan worden voorkomen dat de aquifers te ver afkoelen. Hiervoor is gesuggereerd dat de ventilatoren in de gesloten kas minder vaak hard moeten draaien en dat extra warmte wordt geoogst in de open kas.

Projectnummer 14266-04
Startdatum 01-03-11
Einddatum 01-05-11
Afgerond Ja
Budget €5.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Het Nieuwe Telen Amaryllis

Afgerond

In Tinte wordt op een nieuw bedrijf Het Nieuwe Telen in een semi-gesloten kas met amaryllisteelt toegepast. Dit project wordt gemonitord aan de hand...

Lees meer

Klimrekscherm

Afgerond

In deze haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden van het Klimrek-scherm in kaart gebracht. Toepassingsmogelijkheden van dit scherm zijn het op...

Lees meer