Het Nieuwe Telen Amaryllis

Beschrijving

In Tinte wordt op een nieuw bedrijf Het Nieuwe Telen in een semi-gesloten kas met amaryllisteelt toegepast. Dit project wordt gemonitord aan de hand van kasklimaatmetingen, gewasregistraties en energieverbruikmetingen. Op basis van de analyse wordt extra begeleiding geboden.

Resultaten

Energie: De Warmtepomp laat een vrij constante COP zien, 3 aan de koude kant en 4 aan de warme kant. Er is een probleem met het energie evenwicht van de WKO bronnen. Redenen zijn dat de nadruk vooral ligt op de warmteproductie van de WP en de lage watertemperatuur die nodig is bij het koelen van de Amaryllis. Het koude overschot in de grond groeit, hetgeen niet is toegestaan vanuit de vergunning. Ook zal de warme bron uiteindelijk te koud worden. Oplossing kan zijn om het opgewarmde bronwater verder op te warmen met oppervlaktewater in de zomer.

Gewas: De verneveling bleek een goed instrument om waterstress te voorkomen bij hoge instraling. Er kon daardoor meer licht worden toegelaten (minder schermen met diffuse zomerdoek). De infraroodcamera was hierbij een goed hulpmiddel. In het tweede seizoen is door een diffuse coating het gebruik van het zomerscherm tot een minimum teruggebracht. Tweede effect van de verneveling was minder luchten waardoor de CO2 verliezen sterk beperkt werden. Met 10 kg/ha kon ook bij hoge instraling 600 ppm gehandhaafd worden. Ook kon de verneveling in de koelfase als adiabatische koeling worden ingezet (extra rendement). Het moet goed mogelijk zijn om met dubbele schermen te werken om de negatieve effecten van uitstraling op te vangen, omdat vochtproblemen in de nacht nauwelijks voorkomen. Het gewas heeft zeer positioef gereageerd: vitaal bladpakket, stijgende productie, meer bloemen met 4 ipv 3 kelken.

Projectnummer 14239
Startdatum 01-01-11
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Budget €92.600
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Klimrekscherm

Afgerond

In deze haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden van het Klimrek-scherm in kaart gebracht. Toepassingsmogelijkheden van dit scherm zijn het op...

Lees meer