Innovatienetwerk energie Oost-Brabant

Beschrijving

In de regio Oost-Brabant wordt een innovatienetwerk opgericht om de kennis uit het programma Kas als Energiebron niet alleen bij de pioniers, maar ook bij de early-adopters te laten landen. Dit moet leiden tot nieuw elan onder telers om daadwerkelijk over te gaan tot het toepassen van nieuwe energie-innovaties.

Resultaten

In 2012 en 2013 kwamen elf tuinders uit het oostelijk deel van Noord-Brabant tien keer bijeen om meer zicht te krijgen in de toepasbaarheid en de processen die ten grondslag liggen aan nieuwe duurzame energie technieken. Dit netwerk heeft gedraaid rondom de thema's aardwarmte, geconditioneerd telen, CO2 voorziening, biovergisting, diffuus glas en gewasmonitoren.

Voor elk thema is het leerproces tijdens de bijeenkomsten in kaart gebracht en zijn de leerpunten beschreven. De kansen en knelpunten van de energie innovaties zijn beschreven met aanbevelingen voor inpassing in de glastuinbouw in de regio.

Projectnummer 14229
Startdatum 01-02-11
Einddatum 01-02-13
Afgerond Ja
Budget €74.481
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Elkas II

Afgerond

In het Elkas I project kwam een aantal knelpunten naar voren, vooral op het gebied van het mechanisch ontwerp, de NIR folie en de zonnecel...

Lees meer

Second opinion WKO-systemen

Afgerond

In dit project worden eventuele gebreken in de geplande systemen aangegeven en van verbeteropties voorzien. Ook wordt gekeken naar optimalisatie van...

Lees meer