Innovatienetwerk energie Oost-Brabant

Beschrijving

In de regio Oost-Brabant wordt een innovatienetwerk opgericht om de kennis uit het programma Kas als Energiebron niet alleen bij de pioniers, maar ook bij de early-adopters te laten landen. Dit moet leiden tot nieuw elan onder telers om daadwerkelijk over te gaan tot het toepassen van nieuwe energie-innovaties.

Resultaten

In 2012 en 2013 kwamen elf tuinders uit het oostelijk deel van Noord-Brabant tien keer bijeen om meer zicht te krijgen in de toepasbaarheid en de processen die ten grondslag liggen aan nieuwe duurzame energie technieken. Dit netwerk heeft gedraaid rondom de thema's aardwarmte, geconditioneerd telen, CO2 voorziening, biovergisting, diffuus glas en gewasmonitoren.

Voor elk thema is het leerproces tijdens de bijeenkomsten in kaart gebracht en zijn de leerpunten beschreven. De kansen en knelpunten van de energie innovaties zijn beschreven met aanbevelingen voor inpassing in de glastuinbouw in de regio.

Projectnummer 14229
Startdatum 01-02-11
Einddatum 01-02-13
Afgerond Ja
Budget €74.481
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Elektraproductie ZonWindKas

Afgerond

In dit project wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van zonnecellen op de lamellen van de ZonWindKas, zoals die op het IDC gedemonstreerd...

Lees meer

Werkingsonderzoek HortiAir

Afgerond

De HortiAir is een warmtewisselaar waarmee kaslucht gekoeld en ontvochtigd wordt met buitenlucht. In dit ondezoek wordt naar de werking bij een...

Lees meer