Elektraproductie ZonWindKas

Beschrijving

In dit project wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van zonnecellen op de lamellen van de ZonWindKas, zoals die op het IDC gedemonstreerd wordt. Hiertoe worden berekeningen gemaakt, worden zonnecellen op de ZonWIndKas geplaatst en de elektraopbrengst gemeten.

Resultaten

Het blijkt dat de opbrengst van de PV-cellen in daksecties dicht bij de goot bijna de helft minder elektriciteit per jaar produceren dan PV-cellen in de bovenste daksecties. Het model is geverifieerd met metingen die zijn uitgevoerd op de ZonWindKas. De metingen kwamen goed overeen met de verwachtingen van het model. Het model berekent een jaarproductie van 100 kWh/m2 PV-cel/jaar voor de gunstigste locatie op het dak.

Eenzelfde PV-cel buiten de kas produceert 40% meer elektriciteit dan PV-cellen op de lamellen in de kas, naast dat ze dan ook goedkoper kunnen worden gemaakt. De aanbeveling is dan ook dat PV-cellen in eerste instantie op de dakvlakken moeten worden gelegd die niet lichtdoorlatend zijn, zoals een bedrijfsruimte.

Als alleen de lamellen in de bovenste sectie van het dakvlak van de ZonWindkas van PV-cellen worden voorzien bedraagt de opbrengst 12 kWh/m2 kas per jaar. Dit is genoeg voor de compensatie van het jaarlijkse stroomverbruik van de kas, zodat de ZonWindKas niet alleen warmtetechnisch energieneutraal wordt, maar ook elektrisch energieneutraal kan functioneren.

Projectnummer 13883
Startdatum 01-01-10
Einddatum 01-09-10
Afgerond Ja
Budget €61.637
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Werkingsonderzoek HortiAir

Afgerond

De HortiAir is een warmtewisselaar waarmee kaslucht gekoeld en ontvochtigd wordt met buitenlucht. In dit ondezoek wordt naar de werking bij een...

Lees meer