Monitoring geconditioneerde rozenteelt

Beschrijving

Hoofddoel van dit onderzoek is de monitoring van gewas, klimaat, techniek, regeling en bedrijfsvoering van semi gesloten rozenteelten op twee praktijkbedrijven.

Resultaten

Klimatologisch blijkt bovendoor koelen een stabiel klimaat te geven met kleine horizontale en verticale temperatuur- en vochtgradiënten ten opzichte van onderdoor koelen. Onderdoor koelen geeft gemiddeld meer productie in stuks/m2 maar met een gemiddeld lager takgewicht ten opzichte van bovendoor koelen.

Bij zowel onderdoor als bovendoor koelen is een forse besparing op CO2 te behalen. Uitgaande van het kasklimaat geniet de plaatsing van de Fiwihexen bovenin de voorkeur. Ten aanzien van energiebesparing heeft de plaatsing van de Fiwihexen onderin de voorkeur in combinatie met verwarmen. De tripsaantasting is lager bij koelen doordat de luchtramen niet of minder ver geopend hoeven te worden.

De meeldauw aantasting is door te koelen niet hoger dan de referentie. De beslissing om wel of niet te koelen wordt grotendeels bepaald aan de hand van de kastemperatuur. Een andere factor die bij deze beslissing mee speelt is de beschikbaarheid aan CO2.

Projectnummer 13565
Startdatum 01-03-09
Einddatum 28-02-10
Afgerond Ja
Budget €149.680
Uitvoerder DLV Plant
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Elkas II

Afgerond

In het Elkas I project kwam een aantal knelpunten naar voren, vooral op het gebied van het mechanisch ontwerp, de NIR folie en de zonnecel...

Lees meer

Second opinion WKO-systemen

Afgerond

In dit project worden eventuele gebreken in de geplande systemen aangegeven en van verbeteropties voorzien. Ook wordt gekeken naar optimalisatie van...

Lees meer