Monitoring geconditioneerde rozenteelt

Beschrijving

Hoofddoel van dit onderzoek is de monitoring van gewas, klimaat, techniek, regeling en bedrijfsvoering van semi gesloten rozenteelten op twee praktijkbedrijven.

Resultaten

Klimatologisch blijkt bovendoor koelen een stabiel klimaat te geven met kleine horizontale en verticale temperatuur- en vochtgradiënten ten opzichte van onderdoor koelen. Onderdoor koelen geeft gemiddeld meer productie in stuks/m2 maar met een gemiddeld lager takgewicht ten opzichte van bovendoor koelen.

Bij zowel onderdoor als bovendoor koelen is een forse besparing op CO2 te behalen. Uitgaande van het kasklimaat geniet de plaatsing van de Fiwihexen bovenin de voorkeur. Ten aanzien van energiebesparing heeft de plaatsing van de Fiwihexen onderin de voorkeur in combinatie met verwarmen. De tripsaantasting is lager bij koelen doordat de luchtramen niet of minder ver geopend hoeven te worden.

De meeldauw aantasting is door te koelen niet hoger dan de referentie. De beslissing om wel of niet te koelen wordt grotendeels bepaald aan de hand van de kastemperatuur. Een andere factor die bij deze beslissing mee speelt is de beschikbaarheid aan CO2.

Projectnummer 13565
Startdatum 01-03-09
Einddatum 28-02-10
Afgerond Ja
Budget €149.680
Uitvoerder DLV Plant
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Elektraproductie ZonWindKas

Afgerond

In dit project wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van zonnecellen op de lamellen van de ZonWindKas, zoals die op het IDC gedemonstreerd...

Lees meer

Werkingsonderzoek HortiAir

Afgerond

De HortiAir is een warmtewisselaar waarmee kaslucht gekoeld en ontvochtigd wordt met buitenlucht. In dit ondezoek wordt naar de werking bij een...

Lees meer