Quick scan Potentie warmtepompen extensieve teelten

Beschrijving

Warmtepompen bieden in potentie goede mogelijkheden voor een flinke besparing op het gasverbruik (circa 10 à 30%; bij gesloten kasconcepten zelfs tot circa 40%). Warmtepompen halen de warmte nu meestal uit aquifers, maar deze bronnen van warmte hebben beperkingen. Een voorbeeld van een beperking is dat het overal mogelijk is en dat de investeringen fors zijn, met name voor teelten met een beperkte energievraag. Het doel van deze quickscan is om de mogelijkheden te verkennen van warmtepompen in combinatie met een warmtebron op basis van buitenlucht, oppervlaktewater of bodemwarmtewisselaars voor energiearme teelten (met een energieverbruik van circa 12 à 20 m3 ae/m2).

Resultaten

Er zijn twee referentieteelten beschouwd (radijs en koude potplant), twee typen warmtepompen (elektrische en een gasmotorgedreven warmtepomp) en twee warmtebronnen (oppervlaktewater en buitenlucht). De primaire energiebesparing varieert van circa 22% tot 43%. Bedrijfseconomisch kunnen onder andere de volgende conclusies getrokken worden:

  • Bij de huidige energieprijzen en verwachte benodigde investeringen wordt een terugverdientijd verwacht van circa 6 tot 70 jaar, afhankelijke van het type warmtepomp, de aard van de warmtebron en de teelt.
  • Bedrijfseconomisch is de gasmotorwarmtepomp bij koude potplant op oppervlaktewater het meest aantrekkelijk met een verwachte terugverdientijd van circa 6.2 jaar.
  • Voor de elektrische warmtepomp op oppervlaktewater is dat 8 jaar.
  • Een warmtepomp bij radijs is (onder de huidige marktomstandigheden) bedrijfseconomisch niet interessant. De bedrijfstijd is te kort om tot een redelijke terugverdientijd te komen.
  • De terugverdientijd is sterk gevoelig voor de gasprijs.
Projectnummer 13496
Startdatum 01-12-08
Einddatum 01-10-09
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder KEMA
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Elkas II

Afgerond

In het Elkas I project kwam een aantal knelpunten naar voren, vooral op het gebied van het mechanisch ontwerp, de NIR folie en de zonnecel...

Lees meer

Second opinion WKO-systemen

Afgerond

In dit project worden eventuele gebreken in de geplande systemen aangegeven en van verbeteropties voorzien. Ook wordt gekeken naar optimalisatie van...

Lees meer