Terugval na de langste dag

Beschrijving

In de teelt van tomaat, komkommer en paprika is er sprake van terugval van de productie na de langste dag. Dit verschijnsel komt bij telen in een semi gesloten kas nog sterker naar voren en heeft een negatief effect op de productie, terwijl op basis van licht en CO2 juist een productie toename in die periode wordt verwacht. Waardoor wordt terugval na de langste dag veroorzaakt en beïnvloed? Is de terugval in productie sterker dan op grond van de lichtcurve mag worden verwacht? Treedt deze terugval op bij alle gewassen of zijn er verschillen? Antwoord op deze vragen wordt gezocht in dit onderzoek

Resultaten

Neemt voor vruchtgroenten de productie per eenheid licht na de langste dag af? Op basis van interviews en literatuuronderzoek zijn mogelijke oorzaken van terugval besproken. Daarnaast zijn datasets van tomatengewassen geanalyseerd. In 88% van de gevallen is er een lagere productie per eenheid licht in het najaar ten opzichte van het voorjaar.

De verhouding tussen het assimilatenaanbod en de -vraag speelt een belangrijke rol in de terugval van productie. In het voorjaar lopen deze twee factoren redelijk gelijk op. Echter in het najaar blijft de assimilatenvraag hoog terwijl het aanbod afneemt. In het najaar veroorzaken de hoge buitentemperatuur en de hoge absolute vochtniveaus een minder gunstige verhouding tussen de straling en de gemiddelde temperatuur. De terugval lijkt groter te zijn dan verklaard kan worden door een lager CO2-niveau. Door een hogere luchtvochtigheid in het najaar is er per eenheid straling minder verdamping dan in het voorjaar. Een verklaring voor dit fenomeen is moeilijk aan te geven.

Projectnummer 13288
Startdatum 01-01-08
Einddatum 31-12-08
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie