Richtinggevende toekomstbeelden semi gesloten telen

Beschrijving

In dit project wordt de bestaande kennis over telen in (semi) gesloten kassen scherp geanalyseerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat we al weten, maar ook juist naar wat we niet weten. De uitkomst is toekomstbeelden voor (telen in) semi gesloten kassystemen, dat richting geven aan de activiteiten binnen het Versnellingsprogramma implementatie semi gesloten kassen. Het toekomstbeeld bevat maximaal drie hypothesen/beelden van gewasacties in semi gesloten condities, de onderliggende analyse en richtingen voor de aanpak van toetsing van deze hypothesen.

Resultaten

In het kader van het Versnellingsprogramma implementatie semi gesloten kas hebben het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw aan Wageningen UR en CropEye gevraagd een beeld te schetsen van energiezuinig telen in semi gesloten kassen. Dit is uitgewerkt in een teeltconcept voor tomaat. Het streven was om met de helft van de energie dezelfde productie te halen. Uitgangspunt was de beschikbare technologie en kennis, die liefst modulair is in te passen.

Het teeltconcept kent een andere teeltwisseling, straling gekoppelde temperatuurregeling, scherpere vochtregeling, dubbel scherm, luchtbevochtiging, luchtcirculatie, luchtverwarming, koeling, WKK, warmtepomp en aquifer. Met het totale systeem moet een productie van ca 60 kg/m2/jaar mogelijk zijn bij een input van minder dan 20 m3 gas/m2/jaar. Naast technische zijn ook plantfysiologische aspecten bekeken.

Projectnummer 13231
Startdatum 01-02-08
Einddatum 30-11-08
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Terugval na de langste dag

Afgerond

In de teelt van tomaat, komkommer en paprika is er sprake van terugval van de productie na de langste dag. Dit verschijnsel komt bij telen in een...

Lees meer