Kwaliteitsborging CO2 uit biogas

Beschrijving

Als de verduurzaming doorzet, dan heeft de glastuinbouw een tekort aan betaalbare en zuivere CO2. Daarom is het zoeken naar andere CO2 bronnen van groot belang. Één van de potentiele bronnen is CO2 uit biogas. Bij de opwaardering van biogas naar groen gas komt veel CO2 vrij. Echter is nog onvoldoende scherp hoe zuiver de CO2 is bij elke opwaarderingstechniek, welke zuiveringsstappen eventueel nodig zijn om de CO2 zuiver genoeg te krijgen en hoe de kwaliteit dan te kunnen borgen.

In dit project wordt in een aantal fases hieraan gewerkt:

  • Fase 1: Inventarisatie van de mogelijk in biogas aanwezige (sporen)componenten.
  • Fase 2: Risicoanalyse van het effect van de aanwezigheid van (sporen)componenten op het transport en het (eind)gebruik van CO2, inclusief het opstellen van grenswaarden per (sporen)component.
  • Fase 3: Procesanalyse biogas opwerkingsinstallatie De Meerlanden en definiëren van beheersmaatregelen ten opzichte van grenswaarden uit fase 2.
  • Fase 4: Opstellen generieke kwaliteitsborgingsprocedure ten behoeve van CO2-invoeding in OCAP-leiding (niet in begroting opgenomen).  

Bijdrage derden: OCAP, De Meerlanden en TKI Gas financieren elk eenzelfde bedrag als Kas as Energiebron.

Projectnummer E16011.02
Startdatum 01-07-16
Einddatum 30-09-16
Afgerond Nee
Budget €8.000
Uitvoerder DNV GL en Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw

Onderzoek en projecten bio-energie