Ondersteuning WKK en Bio-energie 2016

Beschrijving

In dit project organiseert Kas als Energiebron via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel.

Actielijn efficiënt fossiel

Het belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Omdat het de benchmark is voor andere technieken, wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd en worden de (markt)omstandigheden systematisch in kaart gebracht via de WKK-barometer. Daarnaast input voor de Energiemonitor (vermogen WKK en draaiuren).

Energy Matters zal een online tool & roadmap ontwikkelen voor CO2/Warmte van derden. De benutting van restwarmte en nieuwe CO2 voorziening is hot topic. Zowel met grote plannen (warmterotonde Zuid-Holland), als met kleinere initiatieven. Er liggen lokale warmte- en CO2 kansen. Met een quick scan hulp zouden ondernemers snel kunnen nagaan of een verbinding op warmte/CO2 rendabel is en welke zaken dan geregeld moeten worden, met name voor kleine netten, maar ook bruikbaar voor aansluiting op een groter geheel.

Actielijn bio-energie

Bio-energie is een van de duurzame opties in de glastuinbouw. De belangstelling neemt weer toe, zowel voor houtketels als voor hout-wkk. Energy Matters verzorgt voor KaE de studiegroep bio-energie glastuinbouw, beleidsondersteuning m.b.t. subsidieregelingen, emissie-eisen en wet- en regelgeving op biomassagebruik, diverse artikelen in de vakbladen.

Dit jaar is de matchmaking op biogas geschrapt, maar wordt wel ingezet op bevorderen dat eigenaren van voorziene groengas installaties goed bekend zijn met het uitkoppelen van CO2 voor de tuinbouw en daarmee in hun plannen rekening gaan houden.

Extra dit jaar: Het stappenplan houtstook en de online rekentool van 2010 zijn verouderd. De houtketel informatie wordt geactualiseerd, de hout-wkk wordt toegevoegd. Ook de optie van CO2 winning uit rookgas wordt toegevoegd.

Projectnummer E16009
Startdatum 01-01-16
Einddatum 31-12-16
Afgerond Nee
Budget €87.120
Uitvoerder Energy Matters

Onderzoek en projecten bio-energie