Energiemonitor Glastuinbouw 2010-2013

Beschrijving

Doel van dit project is de monitoring van energie in de glastuinbouw door middel van energie efficiency, CO2 emissie, duurzame energie en achterliggende ontwikkelingen en verklaringen. Meerjarig project voor de boekjaren 2010 t/m 2013.

Resultaten

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw daalt sinds 2010 en ligt in 2013 0,6 Mton af van de met de overheid overeengekomen CO2-emissieruimte voor 2020. De energie-efficiëntie is in 2013 iets verslechterd. En ondanks de stijgende lijn is het aandeel duurzame energie nog ver verwijderd van het doel voor 2020. 

In 2014 is de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesloten tussen sector en overheid. In dit nieuwe convenant is de CO2-emisie centraal komen te staan. De totale CO2-emissie (inclusief verkoop elektriciteit) verminderde in 2013 tot 6,8 Mton; dit is 0,6 Mton meer dan de overeengekomen CO2-emissieruimte. De CO2-emissie voor de teelt (exclusief verkoop elektriciteit) daalde tot 4,9 Mton en zit daarmee 0,9 Mton onder het doel voor 2020. Met reductie van de CO2-emissie loopt de glastuinbouw voor op de ontwikkeling in geheel Nederland.  

In 2013 is de energie-efficiëntie verslechterd met één procentpunt. Dit komt doordat de toename van het primair brandstofverbruik (+2%) sterker is toegenomen dan de fysieke productie (+1%), beiden per m2 kas. In 2013 gebruikte de glastuinbouw 56% minder primaire brandstof per eenheid product dan in het basisjaar 1990. Daarmee is de glastuinbouw nog één procentpunt verwijderd van de doelstelling voor energie-efficiëntie in 2020. Als je de periode 2008-2013 uitlicht, is de energie-efficiëntie min of meer stabiel.

Het aandeel duurzame energie nam in 2013 toe tot 2,9%. Voor de doelstelling van 20% in 2020 zijn nog ruim 17 procentpunten te gaan. Wel is het aandeel duurzame energie dat de glastuinbouw verbruikt de laatste jaren sterker toegenomen dan het aandeel in heel Nederland (4,5%). Duurzame energie omvat aardwarmte (31%) zonnewarmte (25%), biobrandstoffen (19%), inkoop duurzame elektriciteit (12%), inkoop duurzame warmte (11%) en duurzaam gas (1%). De groei zat in 2013 bij aardwarmte en biobrandstoffen.

Projectnummer 13221-04
Startdatum 01-01-08
Einddatum 31-03-15
Afgerond Ja
Budget €185.000 (per jaar: 50-50 met EZ)
Uitvoerder Wageningen Economic Research (voorheen LEI)
Document

Onderzoek en projecten bio-energie