Freesiabedrijf zonder fossiele energie

Beschrijving

De verwachting is dat het voor een teelt met een relatief lage energiebehoefte, mogelijk moet zijn om zonder fossiele brandstof te kunnen. In dit project is voor een bedrijf met de freesia's en zonder belichting onderzocht welke technische aanpassingen nodig zijn, om geheel op duurzame energie te kunnen draaien.

Resultaten

In technische zin is het goed mogelijk om freesia's te telen zonder fossiele energie te gebruiken. Omdat fossiel-vrije energievormen zoals bio-energie duurder zijn dan fossiele energievormen is dit bedrijfseconomisch echter niet aantrekkelijk.

In een poging deze meerkosten te drukken zijn drie energiebesparende technieken bekeken. Geen enkele technieken biedt echter uitkomst. Door het reeds lage energiegebruik kan de investering niet worden terugverdiend.

Projectnummer 12376
Startdatum 01-09-05
Einddatum 01-02-06
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten bio-energie