Inzet bio-olie en -vetten

Beschrijving

Bio-oliën en -vetten (bio-fuels) lijken goed inzetbaar voor het scheren van pieken en als duurzame energiebron. Ten aanzien van de technische aspecten van de inzet van bio-fuels zijn nog een aantal zaken niet goed bekend (emissies, corrosieaspecten, inzetstrategie in praktijkcases, onzekerheid omtrent vergunningverlening en omtrent herkomst en kwaliteit van bio-fuels). Hier wordt onderzoek naar gedaan in dit project.

Resultaten

Resultaten uit het onderzoek:

  • Plantaardige oliën, plantaardige vetzuren en gebruikte frituurvetten zijn relevant als bio-olie.
  • De prijzen van deze producten variëren afhankelijk van de herkomst en andere toepassingsmogelijkheden tussen de € 150 en 600/ton en kunnen door het jaar sterk variëren.
  • Plantaardige oliën en plantaardige vetzuren worden als schone biomassa stromen aangemerkt; voor de niet schone biomassa's geldt een strikter emissie en meetregiem.
  • De emissie van dioxines en PCB's conform de verwachting niet waarneembaar. Ook is de emissie van geur niet waarneembaar en blijven emissie van zware metalen, PAK's, SO2, stof en CO ver onder de norm.
  • Omdat bio-olie per hoeveelheid energie nu duurder is dan gas is het vooral interessant bio-olie in te zetten om pieken in gasverbruik te scheren.
  • Omdat de toepassing van bio-olie de inzet van primaire energie vermindert, biedt dit ook een manier om aan de energienormen te voldoen.
  • Om bio-olie te kunnen verstoken in de verwarmingsketel moet minimaal worden geïnvesteerd in een aparte brander en een opslagsysteem.
Projectnummer 11290
Startdatum 01-01-03
Einddatum 30-06-03
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder KEMA
Document

Onderzoek en projecten bio-energie