Pyrolyse-olie mogelijke duurzame optie voor glastuinbouw

Pyrolyse-olie uit ‘overtollig’ hout uit Zuid-Afrika is mogelijk een bron van duurzame energie voor de glastuinbouw. Dat bleek tijdens de goed bezochte bijeenkomst van de studiegroep Bio-energie op 30 juni bij Paprikakwekerij VinkSion in Beetgum.

Diederik van Duyn van EOBC legde uit dat in Zuid-Afrika grote hoeveelheden hout verwijderd moet worden omdat dit de biodiversiteit bedreigt. EOBC werkt eraan om dit ‘duurzame’ hout lokaal om te zetten in pyrolyse-olie en o.a. te vervoeren naar Nederland. In Nederland kan het worden ingezet als duurzame energiebron voor de glastuinbouw.

Hergebruik CO2
De dag stond daarnaast in het teken van subsidies, zoals SDE+ en de nieuwe subsidieregeling, ‘Investeringen in energie glastuinbouw 2016’ waarbij 25% van de investering in een houtketel tot maximaal € 250.000 verkregen kan worden.

Nick ten Asbroek van Frames en Immanuel Jurg van CATO Engineering gingen in op de mogelijkheden van het afvangen van CO2 uit de rookgassen van houtstookinstallaties. Op het bedrijf van Jaap Vink (VinkSion) werd ook de pilot installatie bezocht achter de 4,9 MWth/1,15 MWe hout-WKK. De pilot levert zo’n 100 kg CO2 per uur.

Alexander Gunkel van SkyTree ging in op de potentie van winning van CO2 uit buitenlucht voor de glastuinbouw. Grootschalige praktijktoepassing laat nog wel even op zich wachten, maar kan ook mogelijk een optie zijn voor bijvoorbeeld tuinbouwondernemers met biomassa of aardwarmte met een behoefte aan CO2.

Goedkope biomassa, emissienormen en warmteterugwinning
Gerard Prinsen van KARA vertelde over hoe houtketels kunnen voldoen aan de emissienormen. Daarbij kwamen praktische zaken aan de orde over de benodigde rookgasreiniging, opties voor warmteterugwinning met economiser en rookgascondensor en welke aspecten er komen kijken bij de keus van een houtketel.

Bekijk hier de presentaties van de bijeenkomst terug.

 

De Studiegroep Bio-energie wordt georganiseerd door en voor glastuinders met een bio-energie-installatie zoals een houtketel of (co)vergister en voor glastuinders die hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 afnemen of interesse daarin hebben. De Studiegroep wordt vanuit het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron’ van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken door Energy Matters en glastuinders georganiseerd.

Meer nieuws bio-energie

Hoe haalbaar is houtstook?

Op donderdag 1 december vindt weer een bijeenkomst plaats van de Studiegroep Bio-energie over alles wat met houtstook te maken heeft. Zo wordt ook een...

Lees meer