Houtstook blijft rendabel

Sander Peeters (Energy Matters)

Op donderdag 4 juni vond vanuit het ‘Programma Kas als Energiebron’ de ‘Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders’ plaats. Meer dan 30 personen waren naar Pot- en Tuinplantenkwekerij A. Baas te Ens gekomen voor een leerzame bijeenkomst en excursie naar de 5 MWth houtketel-installatie met rookgascondensor.

Wat opvalt is dat er nog steeds een rendabele business case mogelijk is voor houtstook, en dat dit voor de langere termijn ook de verwachting is. De hoge opkomst, met ook een flink aantal nieuwe gezichten, en de aard van de gesprekken laat zien dat de interesse om te investeren in bio-energie weer aantrekt, na enkele ‘magere’ jaren.

Meer nieuws bio-energie