Hoe haalbaar is houtstook?

Op donderdag 1 december vindt weer een bijeenkomst plaats van de Studiegroep Bio-energie over alles wat met houtstook te maken heeft. Zo wordt ook een vernieuwd stappenplan houtstook gepresenteerd, inclusief een rekenmodel waarmee tuinders de haalbaarheid kunnen beoordelen.

De bijeenkomst vindt plaats bij Van Veen Gerbera in De Lier. Dit bedrijf neemt warmte af van een hout gestookte WKK die aan meerdere tuinders warmte levert. Naast de ervaring van het bedrijf en een excursie naar de installaties, wordt ingegaan op hoe voldaan kan worden aan de aangescherpte emissienormen.

Ook komt aan bod: de stand van zaken over subsidies, certificering van duurzame energie en beschikbaarheid van biomassa. Bekijk hier het programma van de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij Sander Peeters van Energy Matters: sander.peeters@spam-protectenergymatters.nl .

Studiegroep Bio-energie
De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor telers met een bio-energie-installatie, zoals een houtketel of (co)vergister en telers die hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 afnemen, of interesse daarin hebben. De Studiegroep wordt vanuit het programma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken door Energy Matters en de telers georganiseerd.

Op dit platform wordt door telers kennis en ervaring uitgewisseld over o.a. biomassaprijzen en contracten, innovaties en economie, het verkrijgen of leveren van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas. Maar ook over subsidies, emissienormen en vergunningen.

Meer nieuws bio-energie