Bijeenkomst studiegroep Bio-energie over CO2, warmte en/of biogas van derden

Op woensdag 11 november vindt weer een bijeenkomst plaats van de Studiegroep Bio-energie over onder andere het rendabel toepassen van CO2, warmte en/of biogas van derden.

Tijdens de rondleiding over bromelia veredelings- en vermeerderingsbedrijf Corn.Bak (3,3 ha) geeft Peter Bak een toelichting op de toepassing van restwarmte. Wat zijn de ervaringen met de realisatie van het restwarmtenet, welke gevoed wordt met restwarmte van de stortgas WKK van de 1,8 km verderop gelegen stortplaats Nauerna van Afvalzorg Holding?

Daarnaast wordt ingezoomd op de laatste stand van zaken rondom SDE+ 2015/2016, IMM/ IRE en MEI-subsidies. Tom Kruse van Triogen vertelt over de reeds gerealiseerde rendabele projecten van biogas- en hout WKK’s op basis van ORC-technologie, waaronder bij Kloosterman biogas. Tammo Slagter van DEO Projects en Haverkamp Consultancy vertelt over de kleinschalige hout WKK op basis van vergassing en ORC (850 kWth/ 80 kWe) en bijbehorende business cases. Immanuel Jurg van Cato Engineering gaat in op de realisatie van een installatie voor CO2-winning uit rookgas van een 5 MWth/0,8 MWe hout WKK bij (11ha) paprikateler Jaap Vink.

Studiegroep Bio-energie
De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor telers met een bio-energie-installatie, zoals een houtketel of (co)vergister en telers die hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 afnemen of interesse daarin hebben. De Studiegroep wordt, vanuit het programma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken door Energy Matters en de telers georganiseerd.

Op dit platform wordt door telers kennis en ervaring uitgewisseld over o.a. biomassaprijzen en contracten, innovaties en economie, het verkrijgen of leveren van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas. Maar ook over subsidies, emissienormen en vergunningen. 

Bekijk het programma van de bijeenkomst hieronder bij de downloads.

Meer nieuws bio-energie

Houtstook blijft rendabel

Op donderdag 4 juni vond vanuit het ‘Programma Kas als Energiebron’ de ‘Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders’ plaats. Meer dan 30...

Lees meer