Specificaties Geologisch Onderzoek

Beschrijving

Er is behoefte aan het beter afstemmen van de berekeningswijzen van geologische modellen (resulterende in P90, P50 enzovoorts) voor de diverse aanvragen zoals SDE en Garantiefonds.

RVO en SodM hebben TNO- AGE gevraagd om een uniforme meer gedetailleerd geologische rapportagevereiste op te stellen, bruikbaar voor zowel Garantiefonds en SDE+ als voor delen van de rapportage over zelfevaluatie voor SodM. Daarnaast is uit de markt vernomen dat meer directieve beschrijvingen gewenst zijn om de resultaten van de verschillende analisten beter af te stemmen.  Met name de petrofysische evaluaties zijn in de praktijk de belangrijkste bron van verschillen tussen de verschillende actoren. Dat is de eerste bron van de verschillende reservoireigenschappen. Ook bij de manier van extrapoleren naar de project locatie verschillen de methodes, modellen en aannames vaak. Expertise en eerdere ervaringen van de onderzoekers zijn hierbij de essentiële factor). Bij de implementatie is draagvlak bij en afstemming met de betreffende geologische adviesbureaus van belang.

TNO-AGE gaat genoemde detaillering opstellen. IF Technology en Panterra voeren gezamenlijk een Second Opinion/ uitvoeringstoets uit, mede met het oog op acceptatie en de ‘werkbaarheid’.

Resultaten

Introductie

Voor het aanvragen van SDE+ subsidie en RNES “verzekering” is het aanleveren van een geologische onderbouwing van het geothermische vermogen verplicht. De rapportage daarvan dient conform specifieke richtlijnen uitgevoerd te worden. Beide regelingen (SDE+ en RNES) hebben een eigen document “specificatie geologische rapportage”. Deze rapportage-specificatie wordt periodiek geactualiseerd (bijvoorbeeld als er een nieuwe openstelling van een van de regelingen is en ervaringen uit de voorgaande opening geven daartoe aanleiding). Voor de actualisatie van het RNES document in het kader van de opening in 2017 is besloten om de SDE+ en de RNES rapportage specificaties te uniformeren. Zo wordt voorkómen dat de exploranten twee rapportages moeten opstellen en aanleveren conform twee verschillende rapportagespecificaties terwijl de inhoud niet noemenswaardig verschilt.

Activiteiten

TNO-AGE heeft op basis van de eerdere rapportage vereisten voor RNES en SDE+ een vernieuwd en geïntegreerd concept rapportage-specificatiedocument opgesteld. Dit document is aan PanTerra Geoconsultants, IF-technology en DAGO aangeboden voor commentaar. Het commentaar van PanTerra en IF is verwerkt. Het definitieve concept is aangeboden aan RVO medio februari. Daarna is overlegd met RVO en zijn de laatste verbeteringen doorgevoerd.

Resultaat

Het definitieve rapport is voor de openstelling in 2017 op de website van het Ministerie van Economische Zaken (www.nlog.nl) vrij gegeven (zie http://www.nlog.nl/rnes-garantieregeling & http://www.nlog.nl/rnes-garantieregeling).

Projectnummer E16023
Startdatum 30-10-16
Einddatum 01-02-17
Afgerond Ja
Budget €7.560
Uitvoerder IF Technology e.a.

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer