Energetische TVT / LCA / MKBA tbv kennisverspreiding en communicatie

Beschrijving

De maatschappelijke wenselijkheid van diepe geothermie wordt mede gebaseerd op analyses van: 

  • Energetische TVT (TerugVerdienTijd); hoeveel energie moet er aan de voorkant in om een project te realiseren en hoeveel maanden kost het om die energie met de bron te produceren. Kortom, hoe lang duurt het voordat er netto (hernieuwbare) energie wordt opgeleverd.
  • LCA (Life Cycle Assesment); de analyse van de totale milieubelasting van wieg tot graf. 
  • MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse); een bredere analyse, waarbij naast bovengenoemde factoren ook vermeden importen, werkgelegenheid e.d meetellen.

Dit project is gericht op het verkrijgen van een goede analyse op bovenstaande terreinen ter onderbouwing en inbreng in nationale en internationale discussies. De doelstelling is dus voornamelijk gericht op degelijke onderbouwing ten behoeve van communicatie.

Resultaten

In 2012/2013 heeft Larissa González onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van Green Well Westland. De afgelopen 1,5 jaar heeft zij dit onderzoek uitgebreid naar alle geothermiebronnen in Nederland die in 2014 operationeel waren.  

Uit het onderzoek blijkt dat de resultaten zoals verkregen bij het eerdere onderzoek naar GWW representatief zijn voor het gemiddelde van alle bronnen. Zo is de gemiddelde hoeveelheid benodigde energie en uitgestoten CO2 bij een boring van een Nederlands doublet binnen 2-3 productiemaanden terugverdiend. Per jaar bespaart een doublet vervolgens even veel aardgas als het totale gasverbruik van ruim 3600 huishoudens, zo'n 6 mln m3.

Overige milieueffecten en risico’s zijn kwalitatief beschreven en beoordeeld als ‘laag’. Voor het voorkomen van risico’s worden bovendien richtlijnen en standaarden opgesteld door de sector om deze nog verder te verlagen. Uit de verkennende MKBA blijkt dat geothermie een positieve maatschappelijke balans heeft, met name voor geothermie in combinatie met glastuinbouw.

Geothermie in Nederland is een duurzame energiebron. Gezien de ontwikkelingen in 2015, 2016 en de verwachtingen voor de nabije toekomst, is het waarschijnlijk dat dit nog verder zal verbeteren.

Projectnummer E15016
Startdatum 15-08-15
Einddatum 01-02-17
Afgerond Ja
Budget €19.800
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer