Onderzoek naar put integriteit / well integrity in Nederland

Beschrijving

De Nederlandse geothermische sector gebruikt diverse systemen voor put-integriteit en het bijbehorende asset management. Het doel van het project is om deze systemen te actualiseren en waar nodig te upgraden. Het resultaat is te gebruiken voor:

  • Onderhoudsprogramma’s en barrière-monitoring(corrosion, scaling, logging)
  • Industrierichtlijnen (zoals self-assessments voor de boor- en exploitatiefase)
  • Instructies en procedures voor vg zorgsystemen;

Resultaten

He project heeft geresulteerd in 18 aanbevelingen, waarvan de meeste betrekking hebben op corrosie, putontwerp, verzamelen van gegevens voor een verbeterd putontwerp, materiaalkeuze en verbeterde uitwisseling van informatie tussen operators.

Gebruik makend van de voorgestelde maatregelen en richtlijnen uit het rapport kan een operator via een consistent proces de integriteit van zijn installatie vaststellen, vergelijken en zijn beheer hierop baseren. De conclusies uit de studie zijn geheel in lijn met de huidige SodM/overheidsvoorschriften.

Voor de volledige levenscyclus zijn put-barrière-elementen en bijbehorende prestatienormen vastgesteld. Momenteel wordt de integriteit voor Nederlandse geothermieputten beheerst op basis van een twee-barrière filosofie, met de hydrostatische vloeistofkolom als de primaire barrière en de casing en wellhead als de secundaire barrière. Tijdens het boren wordt dezelfde filosofie gehanteerd, met de boorspoeling als de primaire barrière en de casing, de wellhead en de putafsluiting als de secundaire barrière. Dit is conform de standaard voor olie- en gasputten waar men ook twee barrières hanteert.

Verder zijn controlelijsten opgesteld voor de overdracht tijdens de verschillende stadia van de levenscyclus van de put, om het signaleren van de risico’s en de noodzakelijke beheersingsmaatregelen te vereenvoudigen. Voor de operationele fase is een richtlijn opgesteld voor monitoring, onderhoud en controle van de barrières in de put, afgeleid van ISO 16530. Verder zijn eisen opgenomen voor bemonstering van vloeistof (water en gas).

In de studie zijn ook enkele innovaties in kaart gebracht, zoals composiet/niet-metalen buizen, mechanisch aangedreven productiepompen (rod pumps in plaats van ESP’s) en installatie van een zogenoemde tieback-casing. Intern gecoate en niet-metalen buizen te overwegen om het risico van corrosie te reduceren, wat de operationele kosten en milieukosten/contaminatie van grond en oppervlaktewateren verder reduceert.

Het belangrijkste in de studie heeft betrekking op de manier waarop monitoring dient plaats te vinden, met of zonder een ruimte tussen twee verbuizingen. Essentieel hierbij is de bewaking van de toestand van de productiebuizen als barrière-element, door logging, druktesten et cetera.

Projectnummer 20039
Startdatum 01-04-16
Einddatum 01-10-16
Afgerond Ja
Budget €73.482
Uitvoerder WG Intetech ism WEP
Document

Onderzoek en projecten aardwarmte

Onderzoek geochemie

Afgerond

Er zijn zeven aardwarmtebronnen operationeel in de glastuinbouw. Bij een aantal bronnen zijn er problemen met injectiviteit. Bij alle bronnen zijn er...

Lees meer

Meer druk op geothermie

Afgerond

In dit project worden de mogelijkheden van aanzienlijke verhoging van het debiet van aardwarmtebronnen door het toepassen van putstimulatie in kaart...

Lees meer