Openstelling vijfde call Kennisagenda Aardwarmte

De vijfde call voor de Kennisagenda Aardwarmte is 10 mei jongstleden verstuurd aan diverse partijen binnen de geothermiesector: onderzoeksinstellingen, adviesbedrijven, contractors en management en engineering bedrijven.

De Kenniscoördinatiegroep Aardwarmte heeft specifieke categorieën benoemd waarop indicaties kunnen worden ingediend. Zo kunnen partijen indicaties indienen op de onderwerpen ondiepe geothermie, analyse van (ultra)diepe geothermie gegevens, grondwaterbescherming, verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen. De categorie ‘open innovatie’ wordt voorgezet. Partijen worden uitgedaagd om een innovatief onderzoek in te dienen dat de geothermiesector meer competitief maakt door kostenreductie. Het budget voor deze call is €375.000.

Procedure
Iedere partij kan een voorstel indienen (een projectindicatie) op de benoemde categorieën. Een projectindicatie kan tot uiterlijk dinsdag 29 mei, 06.00 uur worden gestuurd aan de Onderzoekscoördinator, Frank Schoof. Bekijk de brief voor meer informatie over de vijfde call en de beschrijving van de verschillende categorieën.

Kennisagenda Aardwarmte
Eind 2014 zijn LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met partijen uit de keten de kennisagenda aardwarmte gestart. Vanuit het programma Kas als Energiebron zetten LTO Glaskracht en LNV daar circa € 500.000 per jaar voor in. Lees hier meer over de Kennisagenda Aardwarmte.

Meer aardwarmte nieuws