Online bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte op 30 juni

In het kader van de Kennisagenda Aardwarmte worden er weer twee onderzoeksresultaten gepresenteerd. Met inachtneming van de coronamaatregelen vindt de bijeenkomst dit keer plaats via webinar Geeks op dinsdag 30 juni 2020.

Op het programma staan de onderzoeken over grondwatermonitoring bij geothermiesystemen van Witteveen & Bos en de verwerking van testwater bij de ontwikkeling van geothermieputten van RoyalHaskoningDHV. Verder staat een korte update van het kennis-, en innovatie roadmap aardwarmte (KIRA) op de agenda.
Aanmelden kan via deze link.

Programma Kennisagenda Aardwarmte
13.00 uur: Start
Presentatie Witteveen & Bos - grondwatermonitoring bij geothermiesystemen
Presentatie HaskoningDHV - de verwerking van testwater bij de ontwikkeling van geothermieputten
Update Kennis & Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA)
14.30 uur: Afronding

Vragen
Voor vragen over deze bijeenkomst of het programma kan contact worden opgenomen met Melanie Provoost namens EBN.
De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat, Glastuinbouw Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Meer aardwarmte nieuws