Eindrapport: Microbiologie in Geothermische projecten

Met hulp van operators en informatie uit een voorgaande studie zijn vier belangrijkste risico’s in relatie tot de microbiologie gedefinieerd. Dit zijn: 1. Verstopping, 2. H2S vorming, 3. Microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC) en 4. Afbraak van corrosie remmende middelen. Deze verzamelde gegevens zijn gebruikt om een risico assessment strategie te definiëren die gebruikt kan worden voor een optimaal geothermisch systeem vanuit microbiologisch oogpunt.

Een eerdere studie liet zien dat microbiologie in geothermische systemen relevant is voor veilige productie. De microbiologie kan uit de aangeboorde ondergrond komen. Deze eerdere studie was gedaan op een enkel geothermisch systeem. De diversiteit van microbiologische soorten die zijn aangetroffen in verschillende geothermische systemen is onderzocht in deze studie.

De microbiologische samenstelling van zes verschillende geothermische systemen in Nederland zijn onderzocht door gebruik te maken van kwanitificatie (QPCR) en identificatie (NGS) moleculair biologische technieken. Op maandag 25 maart zal het resultaat van deze studie worden toegelicht op de bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte.

Dit project is geïnitieerd vanuit de Kennisagenda Aardwarmte.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer aardwarmte nieuws