Vierde call Kennisagenda Aardwarmte open

De vierde call voor de Kennisagenda Aardwarmte is 28 november verstuurd aan verschillende partijen binnen de geothermiesector: onderzoeksinstellingen, adviesbedrijven, contractors en management en engineering bedrijven.

De Kenniscoördinatiegroep heeft zeven categorieën benoemd waarop indicaties kunnen worden ingediend. Zo kunnen partijen indicaties indienen op de onderwerpen grondwaterbescherming, slim-hole drillings, monitoring en control plan, optimalisatie productiepomp. Ook de categorie ‘open innovatie’ wordt voorgezet. Partijen worden uitgedaagd om zelf een innovatief onderzoek in te dienen. In de indicatie moet goed worden beschreven hoe dit project de geothermie sector meer competitief maakt en/of bijdraagt aan de ontwikkeling van de sector en technieken.

Procedure
Iedere partij kan een voorstel indienen (een projectindicatie) op de benoemde categorieën. Een projectindicatie kan tot uiterlijk dinsdag 20 december, 17.00 uur worden gestuurd aan de Onderzoekscoördinator, Frank Schoof. Bekijk de brief voor meer informatie over de derde call en de beschrijving van de verschillende categorieën.

Kennisagenda Aardwarmte
Eind 2014 zijn LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ) met partijen uit de keten de kennisagenda aardwarmte gestart. Vanuit het programma Kas als Energiebron zetten LTO Glaskracht en EZ daar € 500.000 per jaar voor in. Lees hier meer over de Kennisagenda Aardwarmte.

Meer aardwarmte nieuws