Rekentool Warmtenetten

Hoe werkt de tool?

Dit model (zie onderaan deze pagina) geeft inzicht in de business case voor de benutting van restwarmte en CO2 van derden. Het model is in opdracht van Kas als Energiebron ontwikkeld door Energy Matters.

Belangrijkste aannames

  • Warmte en CO2 leiding in de zelfde leidingschacht (1x graven i.p.v. 2x)
  • Kosten graafwerk, leidingwerk en aansluiting meegenomen.
  • Kunststof leidingen, schatting leidinglengte en leidingdiameter.
  • Boringen voor alle obstakels (wegen, water, spoor).
  • Warmteprijs gebaseerd op gasprijs met korting.
  • Medefinanciering door leverancier.
  • Rentes, inflatie etc niet meegenomen.
  • Volledige warmtelevering vanuit het warmtenet.
  • EHG en EIA subsidies meegenomen, alleen voor glastuinders mogelijk.
  • Warmteverlies niet meegenomen.

Een volledige clusterberekening is niet mogelijk, wel kunt u alle arealen en afstanden bij elkaar optellen.

Aan de rekentool kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. subsidies. Het verkrijgen van subsidie is een apart traject van beoordeling, openstellingen en beschikbare budgetten.