Ondersteuning efficient fossiel en bio-energie

Beschrijving

In dit project organiseren we via BlueTerra (voorheen Energy Matters) ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. 

Actielijn efficiënt fossiel: Het belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Omdat het de benchmark is voor andere technieken, wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd en worden de (markt)omstandigheden systematisch in kaart gebracht via de WKK-barometer. Daarnaast wordt opgesteld WKK vermogen gemonitord; dit is input voor de Energiemonitor (vermogen WKK en draaiuren) van het WEcR (voorheen LEI).

Actielijn bio-energie: Bio-energie is een van de duurzame opties in de glastuinbouw. De belangstelling neemt toe, zowel voor houtketels als voor hout-wkk. BlueTerra verzorgt voor KaE de studiegroep bio-energie glastuinbouw (2 keer per jaar), beleidsondersteuning m.b.t. subsidieregelingen, emissie-eisen en wet- en regelgeving op biomassagebruik, diverse artikelen in de vakbladen. Afgelopen jaar is de online rekentool en het stappenplan geüpdatet.

Projectnummer E18004
Startdatum 01-04-18
Einddatum 31-03-19
Afgerond Nee
Budget €65.340
Uitvoerder Blue Terra
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Heron Gasturbine

Afgerond

Het doel van dit project is het ontwikkelen / onderzoeken van de Heron Gasturbine. Deze staat inmiddels bij een potplantenkweker. Om tot een...

Lees meer

WKK en het Nieuwe Telen

Afgerond

In dit project worden de gevolgen van Het Nieuwe Telen voor de bedrijfsvoering en de rentabiliteit van WKK in de glastuinbouw onderzocht.

Lees meer

Haalbaarheid TEG-installaties

Afgerond

Door een Thermo Elektrische Generator (TEG) kan warmte direct omgezet worden in elektriciteit. Deze systemen hebben geen bewegende delen, een zeer...

Lees meer