Analyse elektriciteitsverbruik glastuinbouw

Beschrijving

Het elektriciteitsverbruik groeide de laatste jaren sterk. In dit onderzoek worden de oorzaken van deze toename geanalyseerd en worden de kansen voor een afname van de stroomvraag in kaart gebracht.

 

Resultaten

Het elektriciteitsgebruik van de glastuinbouw groeit. In 2011 werd zo'n 6,2 miljard kWh gebruikt. In 2005 was dit nog 4,2 miljard kWh. In 2011 werd zo'n 82% gebruikt voor belichting. Dit zit voor driekwart in de sierteelt en voor een kwart bij de groente. De groei van de belichting zit vooral bij de groente. De groei bij belichting komt vooral door de toename van de belichtingsintensiteit (W/m2) en in mindere mate door de toename van het belichte areaal (ha) en de gebruiksduur (uur/jaar).

De overige 18% wordt gebruikt voor de overige apparatuur. Zo zit 10% bij de energievoorziening in en om het ketelhuis, 3% in algemene apparatuur, 3% in de kas en 2% in de waterruimte. De energievoorziening rondom het ketelhuis en in de kas namen toe.

In de toekomst neemt de elektriciteitsconsumptie door de glastuinbouw verder toe. Mede door de toenemende belichting, maar ook door de groei van duurzame(re) energiebronnen, mechanisering en de verdere optimalisering van het kasklimaat.

Het rapport gaat ook in op de glastuinbouw als belangrijke producent van elektriciteit met WKK-installaties. Kansen voor verduurzaming van het elektragebruik worden ook in kaart gebracht.

Projectnummer 14736
Startdatum 01-03-12
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Budget €27.196
Uitvoerder Wageningen Economic Research (voorheen LEI)
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Inpassing HOTCO2

Afgerond

HOTCO2 is een techniek waarbij de productie van CO2 en warmte uit aardgas min of meer losgekoppeld kan worden. De doelstelling van dit project is om...

Lees meer

Barometer marktpositie WKK

Afgerond

Energy Matters ontwikkelt een barometer voor WKK in de glastuinbouw. Deze beschrijft de marktpositie van WKK voor de jaren 2012, 2015 en 2018. De...

Lees meer