Inpassing HOTCO2

Beschrijving

HOTCO2 is een techniek waarbij de productie van CO2 en warmte uit aardgas min of meer losgekoppeld kan worden. De doelstelling van dit project is om de inpassing van deze techniek in tuinbouw nader te analyseren om tot een beter systeemontwerp te komen van HotCO2.

Resultaten

In deze studie is middels een businesscaseanalyse onderzocht hoe de investeringskosten en operationele kosten van een HotCO2 installatie zich verhouden tot de kosten voor een ketel en een WKK. De conclusie van het onderzoek is dat, met de stand van de huidige technologische ontwikkeling, de investering en operationele kosten van een HotCO2 momenteel vergelijkbaar zijn met die van een ketel, inclusief warmtebuffer. Dit onderzoek geeft TNO richting welke aspecten verbeterd kunnen worden, zodat de HotCO2 installatie de concurrentie met de WKK aan kan gaan.

Projectnummer 14305
Startdatum 15-02-11
Einddatum 15-07-11
Afgerond Ja
Budget €45.000
Uitvoerder TNO
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Barometer marktpositie WKK

Afgerond

Energy Matters ontwikkelt een barometer voor WKK in de glastuinbouw. Deze beschrijft de marktpositie van WKK voor de jaren 2012, 2015 en 2018. De...

Lees meer