Heron Gasturbine

Beschrijving

Het doel van dit project is het ontwikkelen / onderzoeken van de Heron Gasturbine. Deze staat inmiddels bij een potplantenkweker. Om tot een elektrisch rendement van 50% te komen zijn een aantal aanpassingen nodig en onderzoek naar de kwaliteit van de CO2.

Resultaten

Tijdens de projectperiode is vooral gewerkt aan het op rendement krijgen van de turbine. Op dit vlak is grote vooruitgang geboekt, waardoor de toepassing van de gasturbine in de glastuinbouw dichterbij is gekomen. De genoemde rendementen zijn echter in de looptijd van het project nog niet gehaald.
EECT gebruikt de kennis die in de periode dat het project te Nieuwerkerk liep om de resterende punten af te ronden, waarna de commercialisatie kan starten.

Projectnummer 13885
Startdatum 01-12-09
Einddatum 01-07-12
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

WKK en het Nieuwe Telen

Afgerond

In dit project worden de gevolgen van Het Nieuwe Telen voor de bedrijfsvoering en de rentabiliteit van WKK in de glastuinbouw onderzocht.

Lees meer

Haalbaarheid TEG-installaties

Afgerond

Door een Thermo Elektrische Generator (TEG) kan warmte direct omgezet worden in elektriciteit. Deze systemen hebben geen bewegende delen, een zeer...

Lees meer