WKK en het Nieuwe Telen

Beschrijving

In dit project worden de gevolgen van Het Nieuwe Telen voor de bedrijfsvoering en de rentabiliteit van WKK in de glastuinbouw onderzocht.

Resultaten

De grootste besparing met Het Nieuwe Telen wordt behaald in de koudste weken van het jaar. In deze weken wordt voornamelijk op ketelgas bespaard. De WKK blijft in de winter nagenoeg hetzelfde aantal draaiuren maken. In de lente en herfst maakt een bestaande WKK minder draaiuren dan normaal. Over het hele jaar komt dit neer op maximaal 889 uren. CO2-bemesting heeft nauwelijks invloed op Het Nieuwe Telen: de besparing op warmtevraag wordt voor ruim 90% gerealiseerd buiten het seizoen voor CO2-bemesting.

Zonder subsidies kan Het Nieuwe Telen in een kas met bestaande WKK van 0,6 MWth/ha terugverdiend worden in 8,6 jaar. Bij toepassing van de IRE of MEI-subsidies komt de terugverdientijd op respectievelijk 6,5 en 5,2 jaar uit bij de huidige energieprijzen. De combinatie van WKK en Het Nieuwe Telen is beter bestand tegen schommelingen op de energiemarkt. Zowel bij een verslechterde sparkspread als bij hogere gasprijzen verbetert de rentabiliteit van Het Nieuwe Telen.

Projectnummer 13654-06
Startdatum 09-11-09
Einddatum 01-03-10
Afgerond Ja
Budget €8.330
Uitvoerder Energy Matters
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Heron Gasturbine

Afgerond

Het doel van dit project is het ontwikkelen / onderzoeken van de Heron Gasturbine. Deze staat inmiddels bij een potplantenkweker. Om tot een...

Lees meer

Haalbaarheid TEG-installaties

Afgerond

Door een Thermo Elektrische Generator (TEG) kan warmte direct omgezet worden in elektriciteit. Deze systemen hebben geen bewegende delen, een zeer...

Lees meer