Haalbaarheid TEG-installaties

Beschrijving

Door een Thermo Elektrische Generator (TEG) kan warmte direct omgezet worden in elektriciteit. Deze systemen hebben geen bewegende delen, een zeer lange levensduur, bijna geen onderhoud en zijn volkomen geluidloos. Het rendement van de TEG's is de laatste jaren sterk gegroeid tot boven de 10%.
Het doel van het project is om inzicht te geven in de technisch en economische haalbaarheid van de toepassing van TEG's in de glastuinbouw. Ook wordt de techniek vergeleken met alternatieve systemen.

Resultaten

Thermo-electrische generatoren (TEG's) zetten warmte direct om in electriciteit en zijn daarmee in principe interessant voor gebruik in kassen, waar allerlei warmtestromen beschikbaar zijn die een significant deel van de tijd niet (volledig) worden benut. De economische haalbaarheid hangt met name af van de efficiëntie en prijs (per Watt) van zulke TEG's.
Het blijkt dat met de huidige stand van de techniek en kosten het gebruik van TEG's duidelijk niet rendabel is. Technisch gezien is energieopwekking / -terugwinning wel mogelijk in / om WKK's (andere warmtesystemen blijken ongeschikt vanwege een te laag temperatuursverschil). Wanneer de ontwikkeling doorgaat en de prijs ordes van grootte zakt bij stijgende prestaties, kunnen TEG's interessant worden.

Projectnummer 13498
Startdatum 01-01-09
Einddatum 01-11-09
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder KEMA
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Heron Gasturbine

Afgerond

Het doel van dit project is het ontwikkelen / onderzoeken van de Heron Gasturbine. Deze staat inmiddels bij een potplantenkweker. Om tot een...

Lees meer

WKK en het Nieuwe Telen

Afgerond

In dit project worden de gevolgen van Het Nieuwe Telen voor de bedrijfsvoering en de rentabiliteit van WKK in de glastuinbouw onderzocht.

Lees meer