Quickscan haalbaarheid brandstofcellen

Beschrijving

Voor dit project wordt een quickscan naar het eisenpakket en het marktaanbod voor rendabele toepassing van brandstofcellen in de energievoorziening van belichtende glastuinbouwbedrijven uitgevoerd.

Resultaten

In de uitgevoerde quickscan is een verkenning van het huidige marktaanbod en de lopende ontwikkelingen gemaakt en is de haalbaarheid nader onderzocht. Inmiddels zijn pre-commerciële MCFC brandstofcelsystemen op de markt, maar deze zijn nog te duur. SOFC-systemen zijn nog volop in ontwikkeling. De rendementen van solo-systemen zijn marginaal beter dan die van gasmotoren, maar voor een echte energetische doorbraak zijn hybride systemen nodig, waarvan het elektrisch rendement kan oplopen tot 60% (bij MCFC) respectievelijk 70% (bij SOFC). Commerciële systemen worden voor niet voor 2012 verwacht.

Projectnummer 13021
Startdatum 01-12-07
Einddatum 01-06-08
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder KEMA
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Heron Gasturbine

Afgerond

Het doel van dit project is het ontwikkelen / onderzoeken van de Heron Gasturbine. Deze staat inmiddels bij een potplantenkweker. Om tot een...

Lees meer

WKK en het Nieuwe Telen

Afgerond

In dit project worden de gevolgen van Het Nieuwe Telen voor de bedrijfsvoering en de rentabiliteit van WKK in de glastuinbouw onderzocht.

Lees meer

Haalbaarheid TEG-installaties

Afgerond

Door een Thermo Elektrische Generator (TEG) kan warmte direct omgezet worden in elektriciteit. Deze systemen hebben geen bewegende delen, een zeer...

Lees meer