De ORC komt in de kas

Beschrijving

Doel van dit project is het testen en demonstreren van de ORC techniek in de (glas)tuinbouw. Het tweede doel van het project is om door middel van een actieve sectorcommunicatie de opgedane kennis over de toepasbaarheid van de ORC-techniek bekend te maken in de (glas)tuinbouw. Door een ORC te schakelen aan een WKK-installatie wordt een deel van warmteproductie omgezet in elektriciteit. Hierdoor is het mogelijk om meer elektriciteit uit dezelfde hoeveelheid aardgas te produceren.

Resultaten

Het project droeg in hoge mate bij aan de ontwikkeling van kennis over de toepassing van een ORC achter een WKK. Vooral op technisch vlak is veel geleerd over de ORC. Honderden bedrijven van zowel binnen als buiten de tuinbouw hebben interesse getoond in het project door aanwezigheid op open dagen, excursies of via vragen per e-mail op presentaties.

Er is aangetoond dat een ORC goed kan draaien in combinatie met WKK. De inpassing van de ORC met rookgasreiniging, rookgaskoelers en condensors is complex maar goed beheersbaar. Daarnaast levert de installatie geen problemen op, op het gebied van de milieuvergunning.

Projectnummer 12518-02
Startdatum 01-01-06
Einddatum 31-12-06
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Rookgasschade in beeld

Afgerond

In dit project wordt door middel van metingen in de kaslucht de mogelijke risico's van NOx en ethyleen als gevolg van toepassing van rookgassen voor...

Lees meer

ORC achter WKK

Afgerond

In deze haalbaarheidsstudie wordt de technische toepasbaarheid van Organic Rankine Cycle (ORC) op tuinbouwbedrijven met belichte teelten onderzocht....

Lees meer