De ORC komt in de kas

Beschrijving

Doel van dit project is het testen en demonstreren van de ORC techniek in de (glas)tuinbouw. Het tweede doel van het project is om door middel van een actieve sectorcommunicatie de opgedane kennis over de toepasbaarheid van de ORC-techniek bekend te maken in de (glas)tuinbouw. Door een ORC te schakelen aan een WKK-installatie wordt een deel van warmteproductie omgezet in elektriciteit. Hierdoor is het mogelijk om meer elektriciteit uit dezelfde hoeveelheid aardgas te produceren.

Resultaten

Het project droeg in hoge mate bij aan de ontwikkeling van kennis over de toepassing van een ORC achter een WKK. Vooral op technisch vlak is veel geleerd over de ORC. Honderden bedrijven van zowel binnen als buiten de tuinbouw hebben interesse getoond in het project door aanwezigheid op open dagen, excursies of via vragen per e-mail op presentaties.

Er is aangetoond dat een ORC goed kan draaien in combinatie met WKK. De inpassing van de ORC met rookgasreiniging, rookgaskoelers en condensors is complex maar goed beheersbaar. Daarnaast levert de installatie geen problemen op, op het gebied van de milieuvergunning.

Projectnummer 12518-02
Startdatum 01-01-06
Einddatum 31-12-06
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Heron Gasturbine

Afgerond

Het doel van dit project is het ontwikkelen / onderzoeken van de Heron Gasturbine. Deze staat inmiddels bij een potplantenkweker. Om tot een...

Lees meer

WKK en het Nieuwe Telen

Afgerond

In dit project worden de gevolgen van Het Nieuwe Telen voor de bedrijfsvoering en de rentabiliteit van WKK in de glastuinbouw onderzocht.

Lees meer

Haalbaarheid TEG-installaties

Afgerond

Door een Thermo Elektrische Generator (TEG) kan warmte direct omgezet worden in elektriciteit. Deze systemen hebben geen bewegende delen, een zeer...

Lees meer