Exploiratie energiebesparing Chrysant door optimalisatie kasklimaatregeling

Beschrijving

Het project 'Quick scan energiezuinige glastuinbouwondernemers Chrysant en Radijs' geeft aanwijzingen dat er ruimte is voor verbetering. Echter mist een duidelijk overzicht hoe alle beschikbare technieken optimaal kunnen worden ingezet. Ook het gedrag van het gewas bij een optimale inzet is onbekend.

Resultaten

In de chrysantenteelt wordt energiezuinig verwarmd. In situaties zonder een WKK is echter ruimte om circa 7% energie te besparen, wanneer kritischer wordt gekeken naar de temperatuur van de minimumbuis in combinatie met de schermkierregeling. Daarnaast is energiebesparing mogelijk wanneer zuivere CO2 wordt ingezet op momenten dat gas alleen wordt verstookt voor de CO2-productie. Bijkomend voordeel is dat in de zomer de CO2-concentratie in de kas hoger is en CO2 efficiënter wordt gebruikt.

In veel situaties is echter inmiddels een WK-installatie aanwezig, welke vaak is gedimensioneerd op het opgehangen lampvermogen. Verlagen van de warmtevraag leidt dan al gauw tot een warmteoverschot of het vergroten van het overschot. De dimensionering van de WK-installatie verdiend dan ook aandacht. Met een WK-installatie van 20 We/m2 hoeft geen warmte te worden vernietigd en kunnen jaarlijks 1500 draaiuren meer worden gemaakt dan een installatie van 50 We/m2.

Projectnummer 12409
Startdatum 01-01-06
Einddatum 01-07-06
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

De ORC komt in de kas

Afgerond

Doel van dit project is het testen en demonstreren van de ORC techniek in de (glas)tuinbouw. Het tweede doel van het project is om door middel van...

Lees meer

Rookgasschade in beeld

Afgerond

In dit project wordt door middel van metingen in de kaslucht de mogelijke risico's van NOx en ethyleen als gevolg van toepassing van rookgassen voor...

Lees meer

ORC achter WKK

Afgerond

In deze haalbaarheidsstudie wordt de technische toepasbaarheid van Organic Rankine Cycle (ORC) op tuinbouwbedrijven met belichte teelten onderzocht....

Lees meer